تماس با ما

آدرس ما

گروه صنعتی نیک سرما
گروه صنعتی نیک سرما
مشهد - نبش کاشانی 30
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
05132248200 - 09155611101

ساعات کاری
9 - 13 و 15.30- 18

فرم تماس با ما