کلیه محصولات نیک سرما یک سال گارانتی معتبر می باشد